Privacy verklaring

Privacyverklaring

Administratiekantoor Schroer Ruurlo

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Administratiekantoor Schroer Ruurlo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Administratiekantoor Schroer Ruurlo, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Administratiekantoor Schroer Ruurlo verstrekt. Administratiekantoor Schroer Ruurlo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
Waarom Administratiekantoor Schroer Ruurlo deze gegevens nodig heeft
Administratiekantoor Schroer Ruurlo verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent. Daarnaast kan Administratiekantoor Schroer Ruurlo uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Bewaartermijn gegevens
Administratiekantoor Schroer Ruurlo bewaart uw persoonsgegevens 7 jaar om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met derden
Administratiekantoor Schroer Ruurlo verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Administratiekantoor Schroer Ruurlo. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging gegevens
Administratiekantoor Schroer Ruurlo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Administratiekantoor Schroer Ruurlo maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Administratiekantoor Schroer Ruurlo verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Administratiekantoor Schroer Ruurlo is als volgt te bereiken:
Post-vestigingsadres:
Postbus 1, 7260 AA  RUURLO
Telefoon:    0573-451485
E-mailadres:    Op aanvraag

of naar 0573 - 451485
of neem contact met ons op!

Belastingaangifte

Prognoses

MKB

Jaarrekeningen

Fiscale advisering

Salaris administratie

Prognoses

Agrarische sektor

Jaarrekeningen

Agrarische sektor

Belastingaangifte