Salarisadministratie

Wij verzorgen uw volledige loon- en salarisadministratie, inclusief aan- en afmeldingen bij de specifieke branche-organisaties .

Daarnaast beschikken wij over voldoende kennis voor een goede behandeling van uw loon- en salaris- administratie.

  • Een juist en duidelijk personeelsdossier aan te leggen;
  • Het opmaken cq. opstellen van arbeidscontracten;
  • Het melden bij bedrijfstakfondsen, verzerkeringsmaatschappijen en arbodiensten;
  • Het uitvoeren van branche geldende cao’s;
  • Loonkostenberekeningen;
  • Het verwerking van de salarisstroken;
  • Aanlevering loon journaalposten;
  • Aangifte loonheffingen;
  • Jaarwerk naar de belastingdienst en jaaropgaven voor uw personeel

of naar 0573 - 451485
of neem contact met ons op!

Belastingaangifte

Prognoses

MKB

Jaarrekeningen

Fiscale advisering

Salaris administratie

Prognoses

Agrarische sektor

Jaarrekeningen

Agrarische sektor

Belastingaangifte